Mimarlık ve İç Mimarlık Arasındaki Farklar Nelerdir?

Mimarlar bir binanın tasarımında görev alabilecekleri gibi, binanın çevre ile ne kadar uyumlu olacağını da incelemek zorundadırlar. Mimarlar şehrin dokusuna ve yapısına aykırı bir şekilde bina tasarlamayacağı gibi, tasarladığı binanın pratik olarak ayakta durabilmesi ile de ilgilenir. Eğer mimarın tasarladığı binada bu yönden bir kusur varsa bu binanın hayata geçirilmesi söz konusu değildir.

İç mimarlar ise bina yapıldıktan sonra iç bölümlerle ilgilenirler. Daha  Günümüzde ofislerde ve evlerde iç mimarların görüşlerinden bilgilerinden faydalanılmaktadır. İç mimarlar evlerimize mümkün olan en fazla ışığın girişini, eşyalarımızın bizlere ev içerisindeki hareketlerimizde engel olmayacak şekilde konumlanması gibi unsurlara dikkat ederler. Bu anlamda hayatlarımızı kolaylaştırırlar diyebiliriz. İç mimarlık firmaları için de bilgi almak isterseniz bu sayfadan istediğiniz soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Mimarlık ve Gereklilikleri

Mimarlık günümüzde en güzel meslek dallarından birisidir. Mimarlıkta bir binanın tasarımı önemli olduğu kadar, şehir planlama ve binaların dayanıklılığı da önem taşır. Eğer mimarlar bu konuları dikkate almazlarsa, yaptıkları çizimler bir resimden öteye geçemez. Mimar binayı veya evi tasarlarken bazı temel unsurları dikkate almalıdır. Binanın temeli, temel sonrası tasarımı, içinden geçecek kolonları büyüklüğü, kalınlığı, uzunluğu gibi unsurları da dikkate almalıdır. Aksi takdirde içerisinde yaşayacak kişilerin hayatını tehlikeye atmış olur. Mimarların bunun yanı sıra, şehrin veya bölgenin dokusuyla da uyumlu binalar tasarlamaları gerekir. Yani mimarlar şehir planlamacılığı konusunda da tasarladıkları evlere dikkat etmelidirler.

İç Mimarlık Nedir?

Mimar bir binanın toplam tasarımı ile ilgilenirken, iç mimar ise binanın içerisi ile ilgilenir. İç mimarların bina içerisinde eşyaların düzenleri, hareket kabiliyetinin sağlanması, ışıklandırmanın doğru yapılması konularıyla ilgilendiğini söyleyebiliriz. Günümüzde iç mimarların tasarruflu ev tasarımı konusunda da hassasiyet gösterdiğini söyleyebiliriz.

Bir iç mimardan beklentinin yüksek olduğunu belirtelim. Fakat ev tasarımı sadece iç mimara da bırakılmamalıdır. Sonuçta evde yaşayacak kişi iç mimar değildir. Bu nedenle eve sahiplerinin de iç tasarım konusunda görüş bildirmeleri, iç mimarınsa bu görüşleri değerlendirerek öneriler vermesi gerekir. Bir eve ilk taşındığınızda evinize bir iç mimarın gelmesi ve tasarımda aktif rol oynaması harikulade bir eve sahip olmanızı sağlayabilir.

Mimarlıkta Bilgisayar Kullanımı

Mimarlığın önemli bir bölümünde bilgisayarlar hızı ve doğruluğu arttırmak için kullanılırlar. Mimarlar bilgisayarda sunumlar hazırlayabildikleri gibi, 2 boyutlu ve 3 boyutlu model oluştururken de bilgisayarlardan faydalanırlar. Bununla birlikte bilgisayarların mimaride, kompleks yapı eşitliklerinin çözümü için ve geriye dönük bilgi oluşturmak için de kullanıldıklarını söyleyebiliriz.

Temel Bilgisayar İşlemleri

Bilgisayar günümüzde iş hayatında temel bir hal aldı. Mimarların ve mimarlık şirketlerinin de bilgisayarın temel özelliklerinden faydalandıklarını söyleyebiliriz. Bilgisayar diğer sektörlerde olduğu gibi, mimaride de en çok iletişim kurma amaçlı kullanılıyor. Mimarlar bilgisayarları kullanarak proje dosyaları, görüntüler, tasarımlar gönderebiliyorlar. Mimarlar bu dosyaları müşterilerine gönderebildikleri gibi, ortak çalışmalar yürüttükleri mühendislere veya diğer alakalı iş birimlerinden kişilere de bu dosyaları gönderebilirler.

Sunum Hazırlığı

Bilgisayarı sunum hazırlama amaçlı kullanmanın mimarlar tarafından sıklıkla tercih edildiğini söyleyebiliriz. Genelde müşterilerine hazırlamayı düşündükleri projeleri sunan mimarlar bu projeleri slayt gösterisi şeklinde sunabildikleri gibi, yazılı rapor şeklinde sunumlar da hazırlayabilirler. Ayrıca mimarlar broşür türü görseller hazırlarken de bilgisayarlardan faydalanırlar.

Doküman Oluşturma

Eskiden çizim tasarımları el ile yapılmaktaydı fakat günümüzde hemen hemen mimarların tümü çizim için artık bilgisayarları tercih ediyor. Tasarımların çiziminde çoğu mimarın günümüzde CAD türü yazılımları tercih ettiklerini söyleyebiliriz. CAD türü yazılımların mimaride, boyutlarda tutarlılık getirdiğini ve tasarımın hassasiyetini arttırdığını da söyleyebiliriz.

3-D Modelleme

Fiziksel bir yapı oluşturmadan mimarlar bilgisayarlarda oluşturdukları 3 boyutlu modellerle bir binanın veya yapının inşa edildiğinde nasıl bir görünüme sahip olacağını bilgisayarlar aracılığıyla ortaya koyabilirler. Günümüzde özellikle bu konuda kullanılmak amaçlı çok sayıda bilgisayar programının var olduğunu söyleyebiliriz.

Tasarımı üç boyuta taşımak ve binanın son halini daha temeli dahi atılmadan müşterilere sunmak kesinlikle büyük bir avantajdır. Mimaride bilgisayar kullanımının geldiği son noktanın da bu olduğunu söyleyebiliriz. Mimarlar ortaya koydukları bu üç boyutlu modeller üzerinden diledikleri zaman diledikleri değişiklikleri de yapabilirler. Yani sunum sonrası müşterinin değişmesini istediği bir noktayı kısa sürede değiştirebilir ve tekrardan beğeniye de sunabilirler. Bilgisayar teknolojisi sayesinde geçmişe oranla bu işlemlerin oldukça kolay olduğunu söyleyebiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *